Uznávání zkoušek a certifikátů pro magisterské studium

Zkoušku z cizího jazyka je možno uznat na základě zkoušky z cizího jazyka v rámci studia na FSS (předchozího nebo souběžného), studia na jiné fakultě MU nebo studia na jiné VŠ v ČR či zahraničí.
Od jarního semestru 2023 bude uznávání  jazykových zkoušek probíhat výhradně přes Úřadovnu v ISu.

Imatrikulační ročníky od 2016/2017
prezenční studium

Od imatrikulačního ročníku 2016/2017 je podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky studentů prezenční formy studia doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence. (úroveň C1 podle evropského referenčního rámce – SERR) v akademické a odborné angličtině.

Obecný postup:

 • Student si podá žádost s názvem "Minimální jazyková kompetence (uznávání) a do složky nahraje požadované dokumenty, viz níže
 • garant předmětu žádost posoudí a stanoví hodnocení.
1. uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student podá žádost přes úřadovnu, kde nahraje sken ověřené kopie certifikátu nebo obyčejnou kopii a poté přinese na sekretariát originál certifikátu k nahlédnutí.

certifikáty na úrovni C1:

 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze certifikáty starší 3 let

certifikáty na úrovni C2:

 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je hodnocení možné stanovit po přezkoušení
2. uznávání předmětů v rámci MU

Student podá žádost přes úřadovnu.

 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. C1 podle SERR
 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let
3. uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ

Student podá žádost přes úřadovnu a do systému nahraje tyto přílohy - potvrzení o absolvování předmětu (dodatek diplomu, potvrzení ze studijního oddělení nebo kopii indexu) a potvrzením o úrovni a obsahu zkoušky z cizího jazyka podle SERR - POZOR bez tohoto potvrzení nelze žádost uznat.

 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. C1 podle SERR
 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let

Imatrikulační ročníky od 2016/2017
kombinované studium

Od imatrikulačního ročníku 2016/2017 je podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky studentů kombinované formy studia doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle evropského referenčního rámce – SERR) v akademické a odborné angličtině.

Obecný postup:

 • Student si podá žádost s názvem "Minimální jazyková kompetence (uznávání) a do složky nahraje požadované dokumenty, viz níže
 • garant předmětu žádost posoudí a stanoví hodnocení.
1. uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student podá žádost přes úřadovnu, kde nahraje sken ověřené kopie certifikátu nebo obyčejnou kopii a poté přinese na sekretariát originál certifikátu k nahlédnutí.

certifikáty na úrovni B2:

 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze certifikáty starší 3 let
 • POZOR – nelze uznat základní státní zkoušku

certifikáty na úrovni C1:

 • v případě, že certifikát není starší 5 let, lze jej uznat a je ohodnocen automaticky jako A
 • v případě, že certifikát je starší 5 let, je hodnocení možné stanovit po přezkoušení
2. uznávání předmětů v rámci MU

Student podá žádost přes úřadovnu.

 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let
3. uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ

Student podá žádost přes úřadovnu a do systému nahraje tyto přílohy - potvrzení o absolvování předmětu (dodatek diplomu, potvrzení ze studijního oddělení nebo kopii indexu) a potvrzením o úrovni a obsahu zkoušky z cizího jazyka podle SERR - POZOR bez tohoto potvrzení nelze žádost uznat.

 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat lze pouze zkoušky s hodnocením ABC
 • uznat nelze zkoušky starší 3 let

Imatrikulační ročníky do 2015/2016 (prezenční a kombinované studium)

Zkoušku z cizího jazyka (angličtina, němčina, francouzština, španělština nebo ruština) je možno uznat pouze na minimální úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR).


Obecný postup:

 • Student si podá žádost s názvem "Minimální jazyková kompetence (uznávání) a do složky nahraje požadované dokumenty, viz níže
 • garant předmětu žádost posoudí a stanoví hodnocení.
1. uznávání předmětů na základě jazykového certifikátu

Student podá žádost přes úřadovnu, kde nahraje sken ověřené kopie certifikátu nebo obyčejnou kopii a poté přinese na sekretariát originál certifikátu k nahlédnutí.

certifikáty na úrovni B2:

 • uznat nelze certifikáty starší 5 let
 • POZOR – nelze uznat základní státní zkoušku

certifikáty na úrovni C1:

 • lze uznat bez omezení
2. uznávání předmětů v rámci MU

Student podá žádost přes úřadovnu.

 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat nelze zkoušky starší 5 let
3. uznávání předmětů na základě absolvování předmětů na jiné VŠ

Student podá žádost přes úřadovnu a do systému nahraje tyto přílohy - potvrzení o absolvování předmětu (dodatek diplomu, potvrzení ze studijního oddělení nebo kopii indexu) a potvrzením o úrovni a obsahu zkoušky z cizího jazyka podle SERR - POZOR bez tohoto potvrzení nelze žádost uznat.

 • uznat lze pouze předměty zakončené zkouškou na úrovni min. B2 podle SERR
 • uznat nelze zkoušky starší 5 let

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.