Povinné jazykové předměty pro studenty FSS

Bakalářské studium

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky studentů prezenční i kombinované formy studia je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v akademickém a odborném jazyce v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Podrobnější informace

Magisterské studium

Od imatrikulačního ročníku 2016/2017 je podmínkou účasti u státní závěrečné magisterské zkoušky  doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence. U studentů prezenční formy studia je vyžadována úroveň C1, u studentů kombinované formy studia úroveň B2 podle evropského referenčního rámce –SERR v akademické a odborné angličtině.

Imatrikulační ročníky 2015/2016 a starší:

Podmínkou účasti u státní závěrečné zkoušky studentů prezenční i kombinované formy studia je doložení fakultou stanovené minimální jazykové kompetence (úroveň B2 podle společného evropského referenčního rámce pro jazyky – SERR) v akademickém a odborném jazyce v jednom z následujících jazyků: angličtina, francouzština, němčina, ruština, španělština.

Podrobnější informace

Doktorské studium

Studenti doktorského studia, kteří zahajují studium od akademického roku 2011/2012, jsou povinni prokázat znalost z anglického jazyka. Studenti musí buď složit zápočet a zkoušku, které organizuje CJV an FSS . Nebo si mohou obojí nechat uznat.

Studenti doktorského studia, kteří nastoupili před akademickým rokem 2011/2012, jsou povinni prokázat znalost dvou světových jazyků (první jazyk – angličtina; druhý jazyk – němčina, francouzština, španělština nebo ruština, event. jiný jazyk).

Podrobnější informace

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.